Polityka prywatności
Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 37.

Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do administratora bezpieczeństwa informacji telefonicznie pod nr infolinii 12-659 25 52 lub na adres e-mail: dromed.arte@gmail.com

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa wyłącznie w następujących celach:

- świadczenia usług objętych ofertą Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa, w tym drogą elektroniczną lub nawiązania z Państwem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia powyższych usług;

- promocji i marketingu bezpośredniego towarów oraz usług znajdujących się w ofercie Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga udzielenia przez Państwa zgody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa").

 

Na podstawie Ustawy, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z bazy danych Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewaprosimy o kontakt na adres e-mail: dromed.arte@gmail.com

 

Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa jest usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

W trakcie odwiedzin stron internetowych na komputerach użytkowników zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies". Nasz serwis używa sytemu Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z naszych stron. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalenia działania serwisu. Narzędzia te wykorzystują właśnie pliki cookies.

Dane zbierane w plikach cookies są anonimowe i nie służą do pozyskiwania danych z dysku twardego użytkowników ani ich adresów e-mail lub innych danych osobowych. 
Informacje zawarte w plikach cookies (dotyczy także adresu IP użytkownika) są przesyłane do Google, gdzie są wykorzystywane do analizy ruchu użytkowników na stronie. 

Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Google nie będzie łączyć ani próbować łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi użytkownika komputera. Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa będzie łączył Państwa adres IP z innymi danymi użytkownika komputera. 


Możecie Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce obsługiwanie plików cookies - ale wtedy niektóre funkcje na naszej stronie będą niedostępne lub będą działać niepoprawnie.

 

W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci publicznej następować będzie przy użyciu szyfrowania HTTPS. Ponadto, w celu zabezpieczenia systemu informatycznego Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, chroniony jest on programami typu firewall.

 

 
 
 
 
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl