Polityka prywatności
Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa w Krakowie przy ul. Brackiej 2.

Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do administratora bezpieczeństwa informacji telefonicznie pod numerem telefonu (48) 12 422 45 20 lub na adres e-mail: dromed.arte@gmail.com

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa wyłącznie w następujących celach:

- świadczenia usług objętych ofertą Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa, w tym drogą elektroniczną lub nawiązania z Państwem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia powyższych usług;

- promocji i marketingu bezpośredniego towarów oraz usług znajdujących się w ofercie Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga udzielenia przez Państwa zgody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa").

 

Na podstawie Ustawy, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z bazy danych Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewaprosimy o kontakt na adres e-mail: dromed.arte@gmail.com

 

Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa jest usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

W trakcie odwiedzin stron internetowych na komputerach użytkowników zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies". Nasz serwis używa sytemu Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z naszych stron. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalenia działania serwisu. Narzędzia te wykorzystują właśnie pliki cookies.

Dane zbierane w plikach cookies są anonimowe i nie służą do pozyskiwania danych z dysku twardego użytkowników ani ich adresów e-mail lub innych danych osobowych. 
Informacje zawarte w plikach cookies (dotyczy także adresu IP użytkownika) są przesyłane do Google, gdzie są wykorzystywane do analizy ruchu użytkowników na stronie. 

Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

Google nie będzie łączyć ani próbować łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi użytkownika komputera. Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa będzie łączył Państwa adres IP z innymi danymi użytkownika komputera. 


Możecie Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce obsługiwanie plików cookies - ale wtedy niektóre funkcje na naszej stronie będą niedostępne lub będą działać niepoprawnie.

 

W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci publicznej następować będzie przy użyciu szyfrowania HTTPS. Ponadto, w celu zabezpieczenia systemu informatycznego Dromed Arte Edyta Bielecka-Plewa przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, chroniony jest on programami typu firewall.

 

 
 
 
 
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl