Reklamacje
 
Zgodnie z obowiązującym prawem koszty odesłania zamówionego w internecie towaru ponosi kupujący.
 
Podstawa prawna dotycząca zasad i reguł jakimi powinni kierować się sprzedawcy internetowi oraz ich klienci została zawarta w:
- Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 827),
- Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 141, poz. 1176).  
 
Odstąpienia od umowy zawartej na odległość można dokonać w ciągu 14 dni od chwili otrzymania towaru bez podawania przyczyny. 
 
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, które pomniejszają jego wartość (dotyczy to również oryginalnych opakowań/ pudełek producenta).
Poszanowanie cudzej własności świadczy o naszej kulturze.
 
Zwroty towaru wynikające z odstąpienia od umowy sprzedaży proszę odesłać pod adres:
 
Sklep internetowy BUTY-SCHOLL.PL
ul. Łagiewnicka 39/ LU-12
30-417 Kraków.
tel.kom.: 507-459-606
e-mail: sklep@buty-scholl.pl
 
Dla ułatwienia procedury podajemy przykładowy FORMULARZ ZWROTU, który można wypisać ręcznie wg poniższego schematu:
 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
Adresat: 
Sklep internetowy BUTY-SCHOLL.PL
ul. Łagiewnicka 39/ LU-12
30-417 Kraków 
 
lub: sklep@buty-scholl.pl (gdy odstąpienie od umowy wysyłamy e-mailem)
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  
           .................................................................................................................
 
Dołączam oryginał dowodu zakupu w postaci paragonu. (W przypadku faktury wystarczy jej numer).
–    Data zawarcia umowy:  ...............................................................................
–    Data odstąpienia:  ......................................................................................
 
Dane klienta:
–    Imię i nazwisko: .......................................................................
–    Nr zamówienia: ......................................................................................
–    Nr konta bankowego: ..................(jeśli za towar płacono przy odbiorze) ...................................
–    Podpis konsumenta:  ...................................................................................
                                    
 
Prośba do kupujących: 
Aby dokonać korekty sprzedaży potrzebujemy oryginału lub kserokopii dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury). Dlatego uprzejmie prosimy o odesłanie oryginału dokumentu zakupu lub jego kserokopii wraz z towarem. Brak dokumentu potwierdzającego zakup niepotrzebnie wydłuży procedurę zwrotu pieniędzy. 
Paragon fiskalny lub faktura są dokumentami upoważniającymi nas do wykonania korekty sprzedaży.
 
Jeśli obawiają się Państwo, że stracą dowód zakupu informujemy, że wystarczającym dowodem sprzedaży jest wyraźne zdjęcie paragonu/faktury zrobione telefonem lub aparatem. Taki elektroniczny dowód zakupu ma obowiązek respektować każdy sprzedawca. Jest to wygodny sposób archiwizowania paragonów fiskalnych, które pod wpływem temperatury mogą utracić swój zapis, a wtedy nieczytelny paragon jest nieważny. Przydaje się to również na wypadek zgubienia papierowego oryginału ponieważ zdjęcie jest równorzędnym dowodem zakup.
 
 
PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieniczne tj. powinien zostać oczyszczony z brudu i nieprzyjemnych zapachów.

Przypominamy, że towar uszkodzony mechanicznie nie podlega reklamacji

Naprawa zniszczonego lub uszkodzonego towaru w trakcie użytkowania  pozostaje po stronie klienta, który spowodował uszkodzenia.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta. Przetarcia, rozerwania, uszkodzenia części ozdobnych lub zapięć oraz naturalne zużycie materiałowe w trakcie użytkowania nie jest wadą fabryczną. 

Reklamowany towar proszę odesłać na własny koszt pod adres:
 
Sklep internetowy BUTY-SCHOLL.PL
ul. Łagiewnicka 39/ LU-12
30-417 Kraków.
tel.kom.: 507-459-606
e-mail: sklep@buty-scholl.pl

Reklamacje wysyłane na koszt sklepu nie będą odbierane.
Przed wysyłką reklamowanego towaru warto przesłać do sprzedawcy zdjęcie reklamowanej wady.
Może to oszczędzić niepotrzebnych kosztów, jeśli okaże się, że reklamację można rozpatrzyć bez odsyłania:
a) ujawnienie się ewidentnej wady ukrytej - reklamacja uzasadniona, pozytywne rozpatrzenie.
b) uszkodzenie mechaniczne z winy klienta- reklamacja bezzasadna, negatywne rozpatrzenie.
 
 

Reklamację klienta sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 14 dni od momentu potwierdzającego przyjęcie reklamacji. 

Dla ułatwienia procedury podajemy  wzór formularza reklamacyjnego, który można wypisać ręcznie wg poniższego schematu: 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE OBUWIA / TOWARU  

Sporządzono w dniu ................................................................

1. Imię i nazwisko reklamującego: .....................................................

2. Telefon kom. oraz e-mail: ... ( nie jest konieczny gdy podamy adres) ...

3. Adres korespondencyjny: ... ( nie jest konieczny gdy podamy tel kom. oraz e-mail) ...

4. Dołączony dowód zakupu: .... (faktura* /  paragon*) .......

5. Data nabycia towaru:  ..............................................

6. Nawa towaru:  ..............................................................

7. Cena towaru: ................................................................

8. Przyczyna reklamacji, opis niezgodności towaru  z umową, kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wadę: ..................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

9.  Przewidziana ustawowo kolejność żądań klienta w przypadku uzasadnionej reklamacji. D oprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową odbywa się poprzez: 1) nieodpłatną naprawę 2) wymianę na nowy, gdy naprawa niemożliwa 3) zwrot pieniędzy w przypadku braku możliwości wymiany towaru na  nowy.

11. Podpis klienta: ............................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl